De Radiohut van de Holland.  

Vanuit deze kleine ruimte bovenin het schip werden de contacten gemaakt en onderhouden met de buitenwereld.  

24 uur per dag, 7 dagen per week werden hier de oproep- en noodfrequenties uitgeluisterd.

De 500 KHz v.w.b. de morseseinen en de 2182 KHz voor telefonie.

De marconisten van de Holland waren oorspronkelijk in dienst van

de Nederlandse Telegraaf Mij. "RADIO HOLLAND" N.V.

Een bedrijf dat radioapparatuur en marconisten leverde aan Nederlandse reders.

Zij kregen er ook hun opleiding op de radioschool. 

Later kwamen ze in vaste dienst bij de Rederij Doeksen.

 

’s Nachts en in de weekeinden was de marconist meestal alleen aan boord.

En als er een noodoproep binnenkwam was het zaak zo snel mogelijk contact op te nemen met het schip in nood.

Want de concurrentie luisterde uiteraard ook mee.  

De sterke zender van de Holland, een Debeg ST1400 C kwam dan bij het schip in nood dusdanig sterk door,

dat de keuze tot berging al gauw in het voordeel van de Holland uitviel.  

En als er een contract tot berging was afgesloten op basis van “Lloyds open form”, (no cure, no pay),

dan waarschuwde de marconist de rest van de bemanning met de scheepshoorn.

 

“ ’t Is Guusjen “, wist men dan op het eiland, de kreet  voor een schip in nood.

Bemanningsleden en opstappers kwamen dan zo snel mogelijk aan boord.

De bakker, groenteboer en slager brachten verse waar  en de Holland vertrok.

 

In de bergingsperiode van 1951 t/m 1975 werd er uitgeluisterd met verschillende ontvangers.

Niet alle apparatuur uit die tijd is bewaard gebleven.

We hebben nu in de radiohut twee ontvangers van het merk  Eddystone en een Redifon.

Samen met de twee radiorichtingzoekers (peilontvangers) van de firma’s M.P. Pedersen en Telefunken,

stonden deze apparaten toentertijd op uitluisteren.

 

De peilontvangers konden eventueel ook omgeschakeld worden van laagdraadantenne naar peilantenne

om de richting van een schip in nood te bepalen.

Daartoe stond en staat er nog steeds een kruispeilantenne op de bovenbrug.

 

Met behulp van een antennekeuzeschakelaar kan de juiste langdraad antenne

voor een bepaalde frequentie gekozen worden.

Een Zend/ Ontvang schakelaar zorgt er voor dat de ontvangers tijdelijk niet kunnen ontvangen,

zodra de zender wordt bekrachtigd.

Het sterke zendsignaal zou anders deze ontvangers “opblazen”, zoals dat in vaktermen heet.

 

En tot slot het geheime wapen van Doeksen.

Een buizen marifoon van het merk Van der Heem.

Deze zend/ontvanger, die in het VHF gebied werkt zorgde voor de verbinding tussen het schip en de rederij.

Doordat de VHF radiogolven normaliter niet zo’n grote reikwijdte hebben,

kon de concurrentie dit radioverkeer niet uitluisteren en

werden daarom met deze marifoon  vaak berichten uitgewisseld, die niet voor andermans oren bestemd waren.

Terug naar de Radiohut keuzepagina